You are currently viewing שיתוף פעולה בחסות הקורונה: פלטפורמה לחיזוי סיכונים פיננסיים של חברות פרטיות בזמן משבר

שיתוף פעולה בחסות הקורונה: פלטפורמה לחיזוי סיכונים פיננסיים של חברות פרטיות בזמן משבר

חברת הפינטק הישראלית אינובסטה פיתחה פלטפורמה שמיועדת להערכת סיכון עבור בעלי עניין בחברות פרטיות קטנות ובינוניות • אך עם פרוץ משבר הקורונה והמיתון הכלכלי שהגיע איתו, דברים השתנו • כדי להתאים את עצמה לשינויים, אינובסטה חברה לסטרטיפיי (Stratyfy) האמריקאית.

היכולת לחזות הצלחה של חברות פרטיות היא הגביע הקדוש של משקיעים, מלווים ושותפים פוטנציאלים. כל אלה בוחנים את הנתונים העסקיים של חברות איתם הם רוצים להיכנס לעסקה פיננסית, את השווקים בהם הן פועלות ואת התנהלותן בתחומים שונים, כדי להצליח לקבל רמזים להצלחה או כישלון עתידי. כעת, בתקופת משבר, היכולות להעריך סיכונים פיננסיים היא קריטית אך קשה מתמיד. אמנם לא ניתן לדעת בוודאות איזו חברה תצמח לסיפור הצלחה ואיזו תכשל, אך פלטפורמות וטכנולוגיות חיזוי שונות נועדו לסייע בתהליך הזה, ולספק מעט יותר וודאות למשקיעים ולבעלי עניין אחרים. זה בדיוק מה שעושה חברת הפינטק הישראלית אינובסטה, שהוקמה ב- 2016 על ידי היזמיות יהלי הררי וקרן קיי, המכהנות כמנכ”לית וסמנכ”לית מוצר, בהתאמה. עוד הייתה שותפה בהקמת החברה היזמת והמשקיעה חנה רדו, שהשקיעה בחברה עם הקמתה.

החברה פיתחה פלטפורמה שמיועדת להערכת סיכון עבור בעלי עניין בחברות פרטיות קטנות ובינוניות. אלו חברות שהנתונים הפיננסיים שלהן אינם גלויים, אך בעלי עניין שונים כמו משקיעים, מלווים, לקוחות וספקים מעוניינים להעריך את הסיכון שכרוך בהתקשרות איתן. “בניגוד לשאר הפתרונות היודעים לנתח אירועי מאקרו, אינובסטה מאפשרת לזהות רגישות או עמידות של חברות ספציפיות לקורונה, בהתאם לעשרות פרמטרים כמו תלות גאוגרפית, רמת חשיפה לחולשות של ספקי משנה ועוד”, מסבירה הררי ל”גלובס”. “השאלה שבאנו לפתור היא האם אפשר לדעת יותר על החברות האלה והאם אפשר לפתח מודלים שחוזים סיכון, כל אחת מהחברות בתחומה. אנחנו יודעים להשוות בין חברות מתחרות, חברות דומות וגיאוגרפיה. המערכת שלנו מספקת מידע מסונן, אובייקטיבי, מהימן ומקיף באופן אוטומטי ולאורך זמן, באמצעות איסוף המידע הקיים על החברה מהרשת וניתוחו באמצעות טכנולוגית למידת מכונה”, היא אומרת.

הפלטפורמה של החברה מוצאת מידע קיים על חברות ומייצרת ניקוד דינאמי של העמידות שלהן בהתאם למידע ברשת. החברה מאתרת ומנתחת את תדירות השיח, הנושא שלו והסנטימנט כלפי כל חברה, בכתבות חדשותיות וברשתות החברתיות. היא מבצעת ניתוח דומה למתחרי החברה, ומצליבה זאת גם עם האזור בו החברה פועלת והאופן בו שרשרת האספקה שלה עשויה להיות מושפעת מתנודות שונות בשוק, ברגולציה וכדומה. הדירוג משתנה בזמן אמת בהתאם לשינויים בשיח ובמידע הגלוי על כל חברה.

גלובס, 7.6.2020

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?fbdid=1001331526